POISTOT (HO 19.11.2015)

mobi - Perjantai 2015-10-09 N:o 1846
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.

Edellinen - Seuraava - Joka etusivulle! - 97371

Kunnianloukkausjuttu nyt hovioikeudessa: "Päätoimittajalla on pakkomielle ja mielenterveysongelmia".

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat- blogi

Käynti oikeudessa torstaina 01.10.2015.

Kuvia matkalla oikeuteen ja sieltä pois. Jyväskylässä 2015.

Viikkosanomat-blogi - Kaiken keskellä aina läsnä!
Lokakuu 2, 2015

Kunnianloukkausjuttu nyt hovioikeudessa: "Päätoimittajalla on pakkomielle ja mielenterveysongelmia".

Tällaisen lauseen ja ajatuksen asianajaja Pekka Mononen päästeli kiihtyneen punaisena, kun hän kuvaili sitä, miksi nämä jutut ja kirjoitukset aina vaan jatkuvat. Samalla hän autuaasti unohti tai sitten tahallaan yritti hämätä niin oikeuden tuomareita kuin syyttäjääkin sillä tosiseikalla, että Nettisanomien päätoimittajan oikeusavustaja oli lähettänyt Monoselle syksyllä 2011 sähköpostin, jossa edotettiin asian sopimista ja kaikkien Monosta ja hänen yritystään koskevien tekstien poistamista. Vastaus ei ollut ylentävä. "Asia ei tässä vaiheessa ole ajankohtainen".

"Päätoimittajalla on pakkomielle ja mielenterveysongelmia". Lause ei ollut siis kunniaa loukkaavasta jutusta tai kirjoituksesta, vaan kunniaa loukkaavien kirjoitusten poistamista koskevasta oikeudenkäynnistä. Päätoimittaja Pertti Manninen oli saanut tuomion kunnianloukkauksesta tammikuussa 2012, koska hän oli julkaissut kaksi kirjoitusta Pekka Monosen toiminnasta, joiden oikeus katsoi loukkaavan Monosen kunniaa. Samaan oikeudenkäyntiin Nordea Pankin myyntipäällikkö Lauri Kara oli tuonut aluksi kaksi kirjoitusta ja sitten kolmannenkin, joiden käräjäoikeus katsoi loukkaavan Karan kunniaa ja antoi niistä tuomion ja määräsi ne poistettaviksi.

Asian käsittely jatkui sitten Vaasn hovioikeudessa, mutta se ei antanut jatkokäsittelylupaa.
Asia meni sitten Korkeimpaan oikeuteen. Päätoimittaja Manninen oli saanut oikeusapua Keski-Suomen oikeusaputoimistosta oikeusavustaja Markus Luotolalta. Hän ei kuitenkaan enää halunnut laatia valituskirjelmää Korkeimpaan oikeuteen, joten prosessi muuttyi sitten kovin henkilökohtaiseksi. Päätoimittaja ryhtyi yksinään ajamaan juttua.

Asia olisi ilmeisesti loppunut käräjäoikeuteen, jollei se (tuomari Raili Sahi) olisi tehnyt asianomistajien, Pekka Monosen ja Lauri Karan asiamiehen Jari Salmisen painostuksesta oikeuden istunnon lopussa päätöksen, jota käräjätuomari itsekin epäili kysymällä "voiko näin päättää", ja Mononen ja Salminen vakuuttivat, että kyllä voi. Päätös oli se, että kaikki kirjoitukset tai asiakirjat, joissa mainitaan Pekka Monosen tai Lauri Karan nimi tulisi poistaa syyttäjän (Elina Mäntylä) määrittelemältä rikoksentekoajalta, jota vielä jatkettiin käräjäoikeuden istuntopäivään saakka.

Tämä päätös, siis myös sellaisten tekstien, joita ei käsitelty ollenkaan oikeudessa eikä siis tietenkään voitu kunniaa loukkaaviksi osoittaa, poistamisvaatimus soti päätoimittaja Mannisen mielestä niin räikeästi länsimaisen yhteiskunnan perusoikeuksiin kuuluvaa sananvapautta vastaan, että valitusta tuomion muuttamiseksi oli jatkettava.

Vuosiahan tässä on kulunut. Korkein oikeus myönsi ensin valitusluvan ja teki sitten päätöksenkin. Kunnianloukkaustuomio jää voimaan ja "siihen kaikki tyytykööt". Kaikkien kirjoitusten poistamista koskeva tuomio määrättiin palautettavaksi alempaan oikeusasteeseen, Vaasan hovioikeuteen.

Välilläkin oli ehtinyt tapahtua. Asianajaja Pekka Mononen oli vaatinut Keski-Suomen kihlakunnanvoutia määräämään, että kaikki kirjoitukset tulee poistaa, vaikka tuomio ei ollut saanut lainvoimaa. Näinhän voidaan menetellä hovioikeuskäsittelyn jälkeen. Lauri Kara ei vaatinut poistamista vielä tässä vaiheessa. Poistaminenhan oli tehtävä ja niin päätoimittaja Manninen suoritti urakan muutamassa päivässä korvaamalla kaikilta Nettisanomien ja myös kaikilta muilta Nettisanomat-perheen sivuilta asianomaisten, sekä Monosen että Karan nimet ja yrityksen nimen xxxx-merkkijoinoilla. Poistamisen onnistuminen tarkistettiin niin, että hakukone-googlen 20 ensimmäiselle hakusivulle ei osunut asianomaisia koskevaa rikoksentekoaikaan kohdistunutta linkkiä.

Hovioikeus oli antanut jonkinlaisen avoimen valtakirjan Lauri Karan asiamiehen Jari Salmisen toimistolle, Eversheds asianajotoimisto OY:lle, tutkia poistamisen onnistumista. Työtä oli tehtykin viikon verran ja löydetty sitten sieltä 20. hakusivun jälkeen jotakin ja laskutus oli sen mukainen lähes 10 000 euroa. Selvitys oli kylläkin osin ristiriitainen, kun siinä oli myös sellaisia sivuja, joita oikeuden päätöksen mukaan ei kuulunutkaan poistaa mitenkään, koska ne eivät osuneet rikoksentekoajalle! Tästä huolimatta asiamies Jari Salminen rinta pystyssä todisti, että Manninen ei ole poistanut nimiä, vaikka oikeus oli näin määrännyt. Hiukan hän kyllä hiljeni kun Manninen huomautti, että oikeuden määräys ei ole saanut vielä lainvoimaa, vaan tätä poistamisasiaahan tutkitaan juuri tässä meneillään olevassa oikeudenkäynnissä.

Asianajaja Pekka Mononen oli puolestaan Korkeimman oikeuden pyynnöstä joutunut, sinnehän ei voi valehdella, ilmoittamaan, että häntä koskevat tiedot on poistettu. Mutta hiukan myöhemmin toisessa asiassa, velkajärjestelyasiassa mieli oli jo muuttunut ja aivan pokkana hän kirjallisesti vastasi, että häntä koskevat tiedot on palautettu sivuille takaisin.

Asianajaja Pekka Monosellahan on jo aikaisemmin hänen laskutustaan koskeva kirjoittelu, josta päätoimittaja Manninen tuomittiin kunnianloukkausrikoksesta. Siinäkin määrättiin häntä ja hänen toimistoaan koskevat tiedot poistettaviksi. Nettisanomien päätoimittaja tekikin kaikki oikeuden määräämät poistot, mutta tästä huolimatta Mononen on vuosikausia väittänyt, että kirjoituksia ei ole poistettu. Vuosien kuluessa hän ei ole tuonut yhtäkään dokumenttia esille, joka osoittaisi, että joku poisto olisi jäänyt tekemättä. Hänelle on syntynyt jonkinlainen pakkomielle, kun hän on eri viranomaisille, joita ei enää kaikkia muistakaan, väittänyt, ettei jotain kirjoitusta ole poistettu, vaikka oikeus oli näin määrännyt. Viranomaisia ovat ainakin olleet aikaisempi kihlakunnanvouti Jarmo Kivistö, tämä jutun esitutkinnan suorittanut Timo Martin, kihlakunnansyyttäjä Elina Mäntylä, käräjäoikeuden tuomari Raili Sahi ja tämän jutun nyt hovioikeudessa ratkaisevat hovioikeuden presidentti Tapani Vasama, hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin ja hovioikeudenneuvos Matti-Pekka Kuuttinen. Lopulta sekoilussaan Mononen ilmoitti, että todistustaakka poistamisesta oilsikin päätoimittajalla eikä hänellä.

Oikeuden puheenjohtaja avasi istunnon ensin kertomalla asian aikaisemmista vaiheista ja selosti myös sitä kuinka Korkein oikeus oli tehnyt perusteellisen selvityksen asiasta ja jossa todettiin nimenomaan se, että sananvapautta ei saa rajoittaa tarpeettomasti. Lisäksi hän tietenkin korosti sitä, että tässä oikeudenkäynnissä ei enää ratkaista mitään kunnianloukkausta, vaan pelkästään sitä, että onko käräjäoikeuden päätös ollut oikea poistamismääräyksen osalta. Hän näki kolme ratkaisumahdollisuutta, joista joku tulee oikeuden päätökseksi. Kaksi ääripäätä: Poistetaan vain kunniaaloukkaavat kirjoitukset ja toinen ääripää on sitten käräjäoikeuden päätös jossa kaikki kirjoitukset määrätään poistettaviksi. Puheenjohtaja toi esille senkin, että päätös voi olla jotakin tältä väliltä.

Käytiin kierros: Syyttäjä oli sitä mieltä, että kääjäoikeuden päätös on oikea, siis kaikki tulisi poistaa. Lauri Karan asiamies Jari Salminen oli sitä mieltä, että kaikki pitäisi poistaa. Mononen oli sitä mieltä, että kaikki tulisi poistaa. Niin Salminen kuin Mononenkin vaativat Mannisen sananvapauden ja kunnianloukkauksen vastakkainasettelua ja päätyivät siihen, että kunnianloukkaukselle on annettava enemmän painoa.

Manninen oli tietenkin sillä äärilinjalla, jonka hän oli esittänyt valituskirjelmässään Korkeimmalle oikeudelle. Jos joku aineisto ei ole ollut käräjäoikeuden istunnossa mukana, ei siinä ole voitu todeta olevan mitään kunniaa loukkaavaa, eikä sitä voi tietenkään määrätä poistettavaksi.

Syyttäjä ja Mononen totesivat, että kirjoituksia on monissa eri domain-nimissä. Syyttäjän nimi löytyi 31 eri nimen alta ja näin hän perustelikin, että olisi mahdotonta löytää kaikki kirjoitukset. Mononen toi sitten ensimmäisenä esille sen, että jos joku teksti on loukkaava, niin se samassa muodossa julkaistuna on loukkaava muuallakin. Seuraavassa puheenvuorossa Manninen kertoi myös tulleensa samaan päätelmään ja pitäisi luonnollisena, että oikeudella olisi sen verran maalaisjärkeä, että tulkitsisisi asian samalla tavalla. Monosen väitettä siitä, että kirjoituksia olisi hiukan varioitu Manninen ei myöntänyt perustuvan tosiasioihin.

Mannisen mielestä kirjoituksia (eri kirjoituksia) on kymmenkunta, joten ne olisi pystytty hyvin yksilöimään ja tutkimaan onko niissä jotakin loukkaavaa, Niitähän ei voi enää tässä oikeudenkäynnissä tutkia ja jos joissakin muissa kirjoituksissa olisi jotakin loukkaavaa niin pitää sitten aloittaa uusi oikeudenkäynti.

Sitten käsiteltiin käräjäoikeudessa kirjallisena todisteina mukana ollut aineisto. Tässäkin mielipiteet jakautuivat odotetusti. Toinen puoli vaati kirjoituksia poistettaviksi. Mannisen mielestä kirjoituksissa ei ole mitään loukkaavaa vaan niissä kerrotaan asioista niinkuin ne ovat, joten niitä ei tarvitsisi poistaa ollenkaan vaan sitten tuomiosta kirjoitettaisiin sivun alussa selvästi jossakin laatikossa.

Uusia kirjallisia todisteita olivat ne Lauri Karan esilletuomat, ne googlehaun 21. sivun jälkeiset, siis käytännössä ei-olemassaolevat ja muutama Mannisen esille tuoma todiste, joissa nimet olivat xxx-muotoisina. Todisteiden tarkoituksena oli tuoda esille poistojen kohdistuminen sellaiseen aineistoon, jossa ei ole mitään loukkaavaa, ja jota mahdollistakin loukkaavuutta ei ole käsitelty tässä oikeudenkäynnissä ja jota ei saa nyt siis käsitelläkään. Manninen kiistikin kokonaan Karan aineiston hyväksymisen kirjallisiksi todisteiksi. Tässä sitten jankutettiin 15 kertaa, että tämä kuuluisi poistaa ja ei sitten missään tapauksessa.

Hakutulosten loukkaavuudestakin esitettiin ainakin kaksi mielipidettä. Mononen oli sitä mieltä, että kirjoittaja on vastuussa hakutuloksista ja hakutuloksetkin voivat loukata. Koska Googlea ei voi panna vastuuseen, niin vastuun kantaa sitten kirjoittaja. Manninen oli aivan toista mieltä. Hakutulokset eivät voi loukata, koska on aina tietenkin mentävä itse kirjoitusta lukemaan.

Istunnossa ei järjestetty kenenkään kuulemista todistelutarkoituksessa, kun Manninenkaan sitä ei tarpeeksi tarmokkaasti vaatinut. Niinpä hän ei päässyt kysymään sitä, miksi Kara ei ollut pyytänyt poistamista koko aineistosta, johon edellä kerrotun mukaan Mannisella olisi ollut halua Monosenkin osalta. Tähän ei nyt saatu vastausta. Karalle tuomitut korvaukset ovat kuitenkin aika pienet, mutta asianajokulut sitäkin suuremmat. Oikeudenkäynti päättyikin Mannisen haikaillessa loppupuheenvuorossaan tätä esittämätöntä kysymystä puheenjohtajan ystävälliseen kommenttii, joka kuului jotenkin näin: että ei kannata enää kantaa kannua jos maito on jo maassa.

Tämähän oli jonkunlainen laiskanläksy Vaasan hovioikeudelle ja vasta myöhemmin Manninen huomasi, että puheenjohtaja oli hovioikeuden presidentti. Varmaankin oli hyvä niin sillä kai tietoisuus puheenjohtajan presidenttiydestä olisi hiukan pistänyt mahaa sekaisin. Tällaisen kokoonpanon luulisi tekevän niin hyvää työtä, että hovioikeuden päätöksestä syntyisi jo sinällään ennakkopäätös.

Välikohtaus. Jossain vaiheessa päätoimittaja Mannisen ääni värisi ja itkunsekaisella äänellä hän kertoi mihin ahdinkoon oikeudenkäyntikulut ovat hänet syösseet. "Elän toimeentulotuen varassa. On hullua, että toimeentulotuki maksaa näitä asianajajien palkkioita. Ei ole autoa, eikä vaatteita. Te ette ymmärrä maailmasta mitään".
---
Kirjoituksen laati Pertti Manninen seuraavana päivänä perjantaina 02.10.201 klo 21:16 päättäen Rasmuksen naukuessa ja raapiessa ovea kissan halutessa ulos.

Saapuminen iltamyöhään Savon linjan bussilla.


Väinönkadulla ja Yliopistokadulla.


Majapaikan hississä kissan raatelimin poskin.

Asemakadulla ja Lolan lööpit.


Palkkion metsästäjät ja sääkartta.


Ruokatauolla isä Alonen asentaa valoja poikansa uuteen taideteokseen. Poika Tukholmassa.


Esityslista ja hovioikeuden lähtö Vaasaan.


Oikeustalon edessä äiti lapsensa kanssa pysäkillä.


Vapaudenkadulla ja Asemakadulla lämpöisenä syksyn hetkenä.


Jyväsjärvi ja Kuokkala majapaikan ikkunasta nähtynä. Lämpöä hiukan yli 20 astetta.


Pieni vaahteranlehti ja Kauppakadun approbatur-väkeä.


Rantaväylä ja Lutakon uudisrakennukset joiden välistä Tanssisali Lutakkokin vielä hiukan näkyy.


Hevoskuljetus kovan päivän iltana.

Kuvat: Pertti Manninen. Jyväskylä keskiviikkona 30.09.2015 ja 01.10.2015. Järjestyksessä. Isonna!


Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen - Yhteys: nettisanomat @hotmail.com - Jokaiselle etusivulle!

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat-blogi Ilmoita ilmaiseksi sivu! - 101 ilmoitusta -  


Etsi Nettisanomista!

mobi - Maanantai 2015-09-21 N:o 1845
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.

Edellinen - Seuraava - Joka etusivulle! - 97371


Suomi kohta EU:n holhouksessa kuva

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat- blogi

Lentoja syyskuussa 21.09.2015

Kuvat
KURJET LENTÄVÄT - KORPIT METSÄSSÄ - ANKIS STALL RAKENTAA UUTTA - PIENEMPIEN LINTUJEN PARVI - KURJET LENTÄVÄT - ILTALEHDEN LÖÖPPI KERTOO PÄÄMINISTERIN ARVIOISTA JONTEN KYLÄKAUPALLA - MOOTTORILENTOJA POTKUREIN JA SUIHKAREIN.

Kuva: Pertti Manninen. Uusimaa. Kirkkonummi. Lapinkylä. MAANANTAI 21.09.2015 AAMUSTA ILTAPÄIVÄÄN.


SYKSYN SATOA.SYKSYN SATOA. LUUMUT OMASTA PUUSTA. LIEKÖ LINNUT VAI ORAVA SYÖNEET MUUT? - HEINÄÄ KARJALLE - PUOLUKAT OMASTA PIHASTA. TOSI KIRPEITÄ, MUTTA AH NIIN IHANIA.

Kuva: Pertti Manninen. Uusimaa. Kirkkonummi. Lapinkylä. SUNNUNTAI 20.09.2015 PUOLEN PÄIVÄN JÄLKEEN..


SYYSKUU 2015. KOKO SUOMI PYSÄHTYY - SIPILÄ OSAA OLLA KOVA. LAUANTAI 12.09.2015 KLO 11:59.SYYSKUU 2015. KOKO SUOMI PYSÄHTYY - SIPILÄ OSAA OLLA KOVA. ILTALEHTI, ILTA-SANOMAT. LÖÖPIT.

Kuva: Pertti Manninen. Uusimaa. Espoo. Leppävaara. CELLO. LAUANTAI 12.09.2015 KLO 11:59.


Kymmenen vuotta sitten. Arkisto syyskuun 20. vuonna 2005.

Syyskuu
2005
September

Sanomisen ja julkaisemisen
vapautta vuodesta 1999.

    Keskiviikkona  21. syyskuuta 2005. Etusivu.

 21.09.2005 klo 19:36.  Kuva. "Kauniin päivän ilta". Auringon laskettua varikset nauttivat vielä hetken kauniin päivän lämmöstä ja valosta".  Kuva: Pertti Manninen keskiviikkona 21.09.2005.Sarjasta "Puu eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina". Tulossa! Päivällä:
Toinen kuva.

 

Keskiviikkona 21. syyskuuta 2005.

     

Väärää tietoa verotuksesta 2. Veronmaksajien pääekonomistin Jaana Kurjenojan "tutkimuksen"  Veropolitiikka ja verotuotot.uusi kritiikki: Veronalennuspropagandan härskit väitteet. Yle a-piste maanantaina 19.09.2005.
Ääninauhan purku tekstiksi.

Tutkimus: Kevennykset vähentäneet verotuottoja laskettua vähemmän. Helsingin Sanomat  perjantaina 21.01.2005.
Tutkimusten Uutisointiin kriittisyyttä. Helsingin Sanomat sunnuntaina 30.01.2005.  Mielipide. Pertti Haaparanta ja Jukka Pirttilä.
Verotutkimus tuskin yllätti asiaatuntevia. Helsingin Sanomat perjantaina 04.02.2005. Mielipide. Jaana Kurjenoja.
Tulossa!

Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenoja ei hellitä. Pääkirjoitus 19.09.2005.

Väärää tietoa verotuksen kustannuksista ja vaikutuksista.   Oikaisu ja anteeksipyyntö viipyi. Erään tutkimuksen anatomia: Jaana Kurjenoja: "Veropolitiikka ja verotuotot." Veronmaksajat. 17.05.2005

"Budjetti: Rikkaalle reippaasti ja köyhällekin vähän eli hyvinvointivaltion pohja uhattuna."    Varallisuusveron poistamisesta Keskisuomalainen kirjoitti otsikkoaan myöten, Helsingin Sanomat ei halaistua sanaa!

Suomalainen iltasatu. Rikkaalle reippaasti ja köyhällekin vähän.

Maailman lyhin satu: Helsingin Sanomien selostus varallisuusveron poistamisesta.

Hallitus armeliaana:
Köyhyyspaketti kolmasosa rikkaiden varallisuusveron poistosta! Varallisuusvero poistuu tammikuun alusta 2006, köyhyyspakettiin löytyy varoja vasta syyskuussa!

Näin hallitus muistaa Suomen rikkaimpia. Kokoomuslaiset hykertelevät varallisuusveron poistoa.

Optimistinen Arvio.

Kolme kirjoitusta köyhyydestä vuodelta 2001.
Ben Zyskowicz: Köyhien määrä on laskenut, niin pitääkin.
Päivi Ketolainen: Köyhättääkö?
Pertti Manninen: Köyhyyden määritelmän kritiikki.

Jyväskylä: Tanssisali Lutakko pelastui!  Uudistettu, peruskorjattu, kasvonsa pessyt ja uudistunut tanssisali avaa ovensa. 

Aatos Erkon mukaan poliitikot latistivat yrittäjyyden Suomessa.  

Pääkirjoitus. Uusi Jukebox tuotiin sisään.

Väärää tietoa työttömyydestä. Anne Brunila.

Elokuvalipulla kohtuuton hinta.

Guardian Unlimited Wednesday September 21 2005 
Writers sue Google Print over copyright
Business: Writers' group to sue Google for 'massive copyright infringement' over programme of digitising library books.
More business news


Eight ways to change the world
In pictures: The Millennium Development Goals exhibition.
More picture galleries

Tulossa ! Kultturiministeri Tanja Karpelan taistelu opintorahasta ja jyrätty kyyninen lopputulos.

Tilasto: Nettisanomilla on ollut heinäkuusta 1999 alkaen 850 000  (0,85 miljoonaa) kävijää, jotka ovat  tehneet 17 400 000 (17,4 miljoonaa) hakua (hits)! 19.09.2005

 
Tuuli käy heidän ylitseen. Poisnukkuneitten muistolle. Sarja. Kuva: Pertti Manninen.

 

Kymmenen vuotta sitten. Arkisto syyskuun 20. vuonna 2005.


20.09.2005 klo 14:30.
Kuva. "Iloa kahvin kanssa eli Bisquit: Maa ja maksattaminen". Tiistaina 20. syyskuuta 2005. Kuva: Pertti Manninen. Teksti: Bisquit. "Tässä esitetään seuraava veikkaus: Kapitaali bonuksesta. Moraali anuksesta. Tieto siitä, ettei pääomalla ole isänmaata, näyttää nyt levinneen jopa valtiovarainministeriöön. Antti Kallomäki esittää viimeisenä vallankumouksellisena tekonaan varallisuusveron poistamista isänmaasta. Forssan suunnassa saattaisivat pyöriä haudoissaan jos eläisivät, koska eivät ymmärtäisi maailman muutosta". Siis Bisquit, Iltasanomat. Isonna! Toinen kuva: "Paras imago".


mobi - Sunnuntai 2015-09-20 N:o 1844
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.

Edellinen - Seuraava - Joka etusivulle! - 97371


Arkisto 2011. Siittimen palautus. Kuvasarja

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat- blogi

Syksyn satoa. Luumut, heinät, puolukat

KUVAT


mobi - Tiistai 2015-09-15 N:o 1843
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.

97371
Edellinen - Seuraava - Joka etusivulle!


KOKO SUOMI PYSÄHTYY - SIPILÄ OSAA OLLA KOVA. LAUANTAI 12.09.2015 KLO 11:59. KUVA

KOKO SUOMI PYSÄHTYY - SIPILÄ OSAA OLLA KOVA. KUVA - KARIS - KARJAA. 21 OHIKIITÄVÄÄ HETKEÄ KUVASARJA HELLEPÄIVÄNÄ KUVASARJA - BERNADOTTEN MURHAAJAT KUVAT

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat- blogi


HUHTIKUU 2015. KUVA. NUORALLATANSSI MAALAISTENTALOLLA VAALITULOKSEN SELVITTYÄ YHDEN MAINOKSEN VIELÄ MUISTUTTAESSA NATOSTA JA JULKISISTA PALVELUISTA.HUHTIKUU 2015. KUVA. NUORALLATANSSI MAALAISTENTALOLLA VAALITULOKSEN SELVITTYÄ YHDEN MAINOKSEN VIELÄ MUISTUTTAESSA NATOSTA JA JULKISISTA PALVELUISTA.

KUVA: PERTTI MANNINEN PÄIVÄMATKALLA HELSINGIN KAMPISSA TIISTAINA 21.04.2015 16:14 ISMO HÖLTÖN NÄYTTELYYN TUTUSTUEN ATENEUMISSA JA VANHEMPIEN HAUTAA KEVÄTKUNTOON LAITTAEN MALMILLA.


ARKISTO SYYSKUU 2014.
PAASIKIVEN PATSAALLA.

PAASIKIVEN PATSAALLA. Pieni istuva pysähdys patsaan jalustalla ilmaisia Narinkkatorilla jaettuja mainosnakkeja mutustellen hiukan ympäristöä tarkkaillen ja hetken kuluttua Kiasman edestä lähtevän bussin kyytiin kiíruhtaen.
OPPIA AHMIVA NEITONEN
Kuvat: Pertti Manninen torstaina 2014-09-18 klo 17:11 - 17:20. Helsinki Mannerheimintie.


mobi - Perjantai 2015-08-21 N:o 1842
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.

97371
Edellinen - Seuraava - Joka etusivulle!

KARJAA - KARIS. "KOULULAISET YLITTIVÄT JA TOISET KOHTA YLITTÄVÄT RATAPIHAN" KUVASARJA

KARIS - KARJAA. 21 OHIKIITÄVÄÄ HETKEÄ KUVASARJA HELLEPÄIVÄNÄ KUVASARJA - BERNADOTTEN MURHAAJAT KUVAT - KESÄN HYVÄ TEKO: OPETA LAPSI UIMAAN OHJE

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat- blogi


mobi - Lauantai 2015-08-08 N:o 1841
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.

97371
Edellinen - Seuraava - Joka etusivulle!

"Yritimme päästä eteenpäin sääntöjen mukaisella menettelyllä". NIINISTÖN SELITYKSET KUVASARJA

JUHLAA, TYÖTÄ JA HISTORIAAKIN KUVASARJA - YLE FEM: BERNADOTTEN MURHAAJAT KUVAT - VARALLISUUSVERON ISÄT LUE! - KESÄN HYVÄ TEKO: OPETA LAPSI UIMAAN OHJE

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat- blogi
Musiikki ja rakkaus

All yoy need is love
Lennon/McCartney

Rakkautesi tähden, antaisin kuun jos se olisi annettavissani.
Graham Gouldman - For Your Love

Rakkaus on ruusu, jota ei tule poimia. Se kasvaa vain köynnöksessä.
Neil Young - Love is a rose

Sitähän se kaikki on, rakkautta, rakkautta vaan. 
Dave Lindholm - Sitähän se kaikki on

Kirosanan kaltainen on lempi pohjoisen
Ismo Alanko - Rakkaus on ruma sana

Haluan rakastaa sinua niin kuin merimies rakastaa merta
Kingston Wall - Used to feel before

Syvällä, syvällä sisimmässäni, kulta, tarvitset rakkauttani
Bonham/Dixon/Jones/Page/Plant -Whole Lotta Love

Jos kuningas rakastaa musikkia, on se hyväksi maalle.
Mecinus

Ilman musiikkia elämä olisi virhe.
Friedrich Nietzsche

Jos säveltäjä olisi kyennyt sanomaan sanottavansa sanoin, ei hän olisi vaivautunut sanomaan sitä musiikilla.
Gustav Mahler

Ihmiset julistavat olevansa musiikin rakastajia, mutta suurimmilta osin he eivät anna ilmi mielipiteissään ja elämissään, että he olisivat kuulleet sitä.
Henry David Thoreau

Minulla on omat erityiset suruni, rakkauteni, iloni, ja sinulla on omasi. Mutta suru, ilo, kaipuu, toivo, rakkaus, kuuluvat meille kaikille, kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa. Musiikki on ainoa tapa, jolla tunnemme nämä tunteet yleismaailmallisina.
H. A. Overstreet

Musiikki ilmaisee sen, jota ei voi sanoa ja josta on mahdotonta olla vaiti.
Victor Hugo

Musiikki on sanoja etsivää rakkautta.
Sidney Lanier

(62) Kokoelmasta RAKASTA. Aforismeja, runoja ja mietteitä vuoden jokaiselle kuukaudelle. Kesäkuu. Toimittanut Arto Manninen. Gummerus 2012.

VÄÄRENSIKÖ TALOUSTUTKIMUS OY YLEN VIIMEISEN GALLUPIN? KOKOOMUKSEN EERO LEHTI OMISTAA YHTIÖN.

huhtikuu 21, 2015

Yle julkaisi viimeisen galluppinsa juuri ennen suurta puheenjohtajatenttiä vaaliviikon torstaina. Gallupissa Sdp:n kannatukseksi saatiin 15.1 prosenttia ja neljäs sija reilusti alle kokoomuksen ja perusuomalaisten kannatuksen.

En nähnyt tenttiä kokonaisuudessaan, mutta seuraavana päivänä ilta-sanomat arvioi sen ja toi esille, että sdp:n Antti Rinne oli silminnähden järkyttynyt lukemista ja selviytyi koko tentistä huonosti ja vaisusti.
Ilmeisesti samaan aikaan kun gallupiin kyseltiin kannatuslukuja käytiin ennakkoäänestys. Siinä sdp:n kannatus oli 17.7 prosenttia, siis 2.6 prosenttiyksikköä enemmän. Tämä ei mahdu enää virhemarginaaliin.
Lopullinen sdp:n kannatus oli 16.5 prosenttia. Vaikuttiko Rinteen heikko esiintyminen vaalin tulokseen, voi vain kysyä.
Tämän kirjoituksen poinsi on siinä, että Eero Lehden omistama Taloustutkimus Oy epäonnistui kyselyssään näin pahoin. Oliko siis sdp:n lukemaa peukaloitu ja väärennetty. Tähän emme saa koskaan luotettavaa vastausta, sillä yksityisen yhtiön aineistoa ja tuloksia ei kukaan ulkopuolinen pääse tarkistamaan ja tarkastamaan, todennäköisesti ei edes tutkimuksen tilaaja luotettavasti. Poliisi pääsisi, jos kysymyksessä olisi rikos perinteisessä mielessä. Tämähän on vain korkeintaan eettisesti rikos Suomen kansaa kohtaan.
Ylen pitäisi luopua Taloustutkimus Oy:n palveluiden käyttämisestä ja antaa kyselytutkimukset jollekin yliopistolle tai Tilastokeskukselle, jossa työ tehtäisiin virkavastuulla.
Viikkosanomat. Pertti Manninen.
Tiistaina 21.04.2015 11.12 Heinolan kohdalla bussissa.

http://viikkosanomat.fi/2015/04/21/vaarensiko-taloustutkimus-oy-ylen-viimeisen-gallupin-kokoomuksen-eero-lehti-omistaa-yhtion/

Tags: ,,
 ,
 ,


LUE MYÖS!
Hurja gallup unohtaa lähtökohtien epävarmuuden.

Poliittinen muisti: Varallisuusveron poistokoplakolmikko rynnimässä eduskuntaan 2015! Matti Vanhanen, Eero Heinäluoma, Lauri Ihalainen.

huhtikuu 19, 2015

Poliittinen muisti: Varallisuusveron poistokoplakolmikko rynnimässä eduskuntaan 2015! Matti Vanhanen, Eero Heinäluoma, Lauri Ihalainen.

Kun ajattelin seurata vaalitulosta illalla televisiosta, niin valitessani kumpaa kanavaa katsoisin: TV1:tä tai MTV:tä törmäsin MTV:n ohjelmatiedoissa kanavan valitsemiin konkarikommentaattoreihin: Matti Vanhanen ja Eero Heinäluoma.

Jo on aikoihin eletty. Tämä varallisuusveron poistokopla siis studiossa ja kolmas takuumies Lauri Ihalainen sitten omassa vaalijuhlassaan. Matti Vanhanen oli sen hallituksen pääministeri ja Eero Heinäluoma saman hallituksen valiovarainministeri, kun varallisuusvero poistettiin. Voi kai hyvin arvella, että siitä alkoi SDP:n alamäki, kun solidaarisuus unohtui.

Varallisuusveron poisto ei olisi onnistunut ilman SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalaisen hyväksyntää. Aikoinaan hän soperteli, että poisto tarvittiin tulopoliittisen kokonaisratkaisun saavuttamiseksi!

No. Poliittinen muisti on lyhyt. Äänestäjät eivät enää muista näiden röyhkimysten suoritusta, vaan äänestävät heidät nyt sitten kirkkaasti eduskuntaan: Eero Heinäluoman Helsingistä, Matti Vanhasen Uudeltamaalta ja Lauri Ihalaisen Keski-Suomesta.

Toivottavasti saisivat nyt niin paljon ääniä, etteivät jättäisi rannalle uusia, ehkä rehellisiä nuorempia ehdokkaita. Muutaman tunnin kuluttua asia selvennee.

Viikkosanomat. Pertti Manninen. Sunnuntaina, vaalipäivänä, äänestyksen ollessa vielä käynnissä 19.04.2015 klo 13:56

http://viikkosanomat.fi/2015/04/19/poliittinen-muisti-varallisuusveron-poistokoplakolmikko-rynnimassa-eduskuntaan-2015-matti-vanhanen-eero-heinaluoma-lauri-ihalainen/

Tags: ,
 ,,

,


Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat- blogi

ARKISTO

2011 MAALISKUU

Siittimen palautus Rakveressa. Loppukevennys ETV:n uutislähetyksessä perjantaina 2011-03-25 klo 21:37
.Siittimen palautus Rakveressa. Loppukevennys ETV:n uutislähetyksessä perjantaina 2011-03-25 klo 21:37
Ago Gaskov Rakvere - Andres Jaadla Rakvere Linnapea - Tauno Kangro kujur (kuvanveistäjä)
Erittäin vapaa käännös ja mobikuvat Pertti Manninen

Tere, vana" Te peate siin veel võimlema.
Oi, nüüd ma rikun autoriõigused ära.

Terve vanha! Siinä seisot vielä kyvyttömänä.
Oi, nyt mä annan sen takaisin.


ARKISTO

2013 HUHTIKUU

Vuosisadan kuva: Sirkka Hämäläinen, Sauli Niinistö, Johnny Åkerholm, Euro, Ei leikkauksille, Palvelujen puolesta!

Sunnuntai 2013-04-21: Vuosisadan kuva: Sirkka Hämäläinen, Sauli Niinistö, Johnny Åkerholm, Euro, Ei leikkauksille, Palvelujen puolesta! Suomalaiset Euro- ja Emu-intoilijat Ylen esittämässä dokumentissa 21:49, 21:54 ja 22:07. Kuvat: Pertti Manninen. Isonna!
"Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa".

Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Kuva Pertti Manninen. Jyväskylä. Asemakatu. Forum. Keskiviikkona 2008-11-12 klo 09:55. 

PAASIKIVEN PATSAALLA.

PAASIKIVEN PATSAALLA. Pieni istuva pysähdys patsaan jalustalla ilmaisia Narinkkatorilla jaettuja mainosnakkeja mutustellen hiukan ympäristöä tarkkaillen ja hetken kuluttua Kiasman edestä lähtevän bussin kyytiin kiíruhtaen.
OPPIA AHMIVA NEITONEN - PYÖRÄILIJÄT - TURVALLINEN OTE - NOSTALGINEN BIO REX.
Kuvat: Pertti Manninen torstaina 2014-09-18 klo 17:11 - 17:20. Helsinki Mannerheimintie. Kuvasarja.Arkisto. "Työtä". 01.05.1994.
 
Arkisto 2006. "Työtä kaikille". Kuva työnpäivänä 01.05.1994, kaksitoista vuotta sitten Jyväskylässä. Kuva: Pertti Manninen. Sarjasta "Vuodet vierivät - olot kurjistuvat, toisten." Tulossa!
http://www.nettisanomat.com/2006/05/01/etusivu.htm"Vanha lastensairaala hajoaa käsiin - Nyt kyllä raskennetaan yhdessä uusi - Lahjoita 10 - Lahjoita 20- Uusi lastensairaala - Katso ketkä jo ovat talkoissa mukana: http://www.uusilastensairaala2017.fi
"Mitä kuuluu?" Maanantai 2013-03-04 16:03. Jyväskylä. Vapaudenkatu. Paikallisterminaali. Kuva: Pertti Manninen. Laajenna!

Arkisto 2001.

SMILE
from MODERN TIMES

Lyric by
JOHN TURNER and GEOFFREY PARSONS

Music by
CHARLIE CHAPLIN

Moderately, with great warmth


SMILE, thou' your heart is aching,
SMILE, even tho' it's breaking,
When there are clouds in the sky,
you'll get by,
If you SMILE though your fear and sorrow,
SMILE and maybe tomorrow,
You'll see the sun come shining thru
for you.

Light up your face with gladness,
Hide ev'ry trace of sadness.
Alto' a tear
may be ever so near,
That's the time you must keep on trying,
SMILE, what's the use of crying,
You'll find that life is still worth while,
If you'll just SMILE.


AIN', hymy voimat antaa.
AIN', hymy taakat kantaa,
harmaatkin pilvet puistat
kun muistat
hymy AIN' pois vie murheen, huolen,
AIN', hymy ilon puolen
tuo auringon paistelulle,
sulle.

Kasvoillesi onni suo.
Suru aina murheet tuo,
nyt ne peitä,
kaikk' kyyneleet heitä.
Nyt se on tehtävä, itku pois,
AIN', hymy elämän tois.
Taistele, muista sääntö vain,
niin, hymy AIN'.

 

Moderately, with great warmth

AIN' - HYMY

suomennos: pertti manninen,
1.0-versio, 17.05.01modern times - nykyaika. kuvitelma.

http://www.nettisanomat.com/
2001/05/17/hymy.htm

 
Nettisanomat Keskiviikko  2007-04-04. "Äidin rakkaus". Helsinki. Rautatientori. Lauantai 2007-03-31 klo 11. Pertti Manninen. Kuvasarja.
http://www.nettisanomat.com/
2007/04/04/etusivu.html

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat-blogi


"Käden ojennus". Uusi tulkinta aikaisemminkin julkaistusta kuvasta. Pertti Manninen. Viikon kuva torstaina 31.07.2003.
http://www.nettisanomat.com/
2003/07/31/viikonkuva.htm

 

gagarin.fi - 2015/10/09 - Kunnianloukkausjuttu nyt hovioikeudessa: "Päätoimittajalla on pakkomielle ja mielenterveysongelmia". Asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky, Lauri Kara, Nordea Pankki, Jari Salminen, nettisanomat, päätoimittaja Pertti Manninen, Vaasan hovioikeus - KURJET LENTÄVÄT - KORPIT METSÄSSÄ - ANKIS STALL RAKENTAA UUTTA - PIENEMPIEN LINTUJEN PARVI - KURJET LENTÄVÄT - ILTALEHDEN LÖÖPPI KERTOO PÄÄMINISTERIN ARVIOISTA JONTEN KYLÄKAUPALLA - MOOTTORILENTOJA POTKUREIN JA SUIHKAREIN.Syksyn satoa. Luumut, heinät, puolukat, KOKO SUOMI PYSÄHTYY - SIPILÄ OSAA OLLA KOVA. LAUANTAI 12.09.2015 KLO 11:59. - KUVA. NUORALLATANSSI MAALAISTENTALOLLA - PATSAALLA - KUVAT. KAMPISSA. - Vuosisadan kuva - Kuva: Työtä. Vappuna 1994 - Kuva. Vanha lastensairaala hajoaa käsiin. - Kuva. Käden ojennus. Karuselli. - Kokoelmasta RAKASTA. Kesäkuu. Toimittanut Arto Manninen. - etusivu - perjantai 09.10.2015 - Nettisanomat - Sanomanetti - Blogi: Viikkosanomat.fi - Kuvasanomat - Sanomatori - Viikkosanomat - Härkää sarvista - 12.fi -

2015,Lokakuu, kunnian loukkaus, sivujen poisto, Päätoimittaja, pakkomielle, mielenterveysongelmia, Asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky, Lauri Kara, Nordea Pankki, Jari Salminen, nettisanomat, päätoimittaja Pertti Manninen, Vaasan hovioikeus

N:o 1846 Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys: nettisanomat @hotmail.com - Sivu 2015-10-09 ja 2015-10-10, nettiin 2015-10-10 14:23, linkkejä 2015-10-10.


ARKISTO 1999 syyskuu

1999/8
torstaina
syyskuun 23. päivänä 1999 
Joka torstai

Pankkitukirahat valuvat Ruotsiin!

nettisanomat.com
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999

etusivu

urheilu
tv
pääkirjoitus
kulttuuri
asunto

mielipiteeni
lukijoilta

ilmoita ilmaiseksi: osta&myy

tapaamiset
säälinkki

lahjoita ruokaa

hakemisto ja aiemmat lehdet

kuvat
tietolinkit
info

Pankkitukirahat valuvat Ruotsiin!

Säästöpankkien pilkkominen uudessa valossa.

Merita-Nordbankenista ruotsalaiset tulevat omistamaan uuden julkistetun suunnitelman mukaan 60 prosenttia. 

Suomen valtio piti pystyssä pankin suomalaiset edeltäjät KOP:n ja SYP:n veronmaksajien ja yrittäjien selkänahasta kiskotulla pankkituella. 

SYP:lle annettu tuki oli osin pääomatukea, jonka pankki maksoi myöhemmin takaisin, mutta myös Säästöpankkien pilkkomisesta koitunutta tukea sille itselleen ja KOP:lle. 

Ikuiseksi (?) arvoitukseksi tuen suuruus jää, koska asia on liian arkaluontoinen tämän sukupolven selvitettäväksi. Eräs arvio on 15 miljardia markkaa, josta puolikkaan osuus siirtyy nyt ruotsalaisomistukseen.

Yhden pilkkojan, nykyisen Leonia-pankinjohtajan Matti Inhan, Helsingin Sanomissa sunnuntaina 19.9.1999 Martta Niemisen tekemässä syntymäpäivähaastattelussa pilkkomisesta kerrotaan näin: 

Pilkkojan syntymäpäivähaastattelu

Pankkipilkkojan syntymäpäivähaastattelu voittaa kaikki jännärit!
Totisinta totta Suomessa 1993!

Yhden pilkkojan, nykyisen Leonia-pankinjohtajan Matti Inhan, Helsingin Sanomissa sunnuntaina 19.9.1999 Martta Niemisen tekemässä syntymäpäivähaastattelussa pilkkomisesta kerrotaan näin:

"Kunniapaikalla Inhan työhuoneessa on Helsingin Sanomissa syksyllä 1993 julkaistu pilapiirros. Siinä seisovat Suomen Säästöpankin pilkkojat: Oikealla on KOP:n Eino Halonenmoottorisahan kanssa, sitten Inha veitsineen sekä SYP:n Markku Pohjola ja osuuspankinTaisto Joensuu omine aseineen."

"Inhalle se vuosi on hänen pankkiuransa kohokohtia. "Olihan se jännä juttu, Siitähän me olemme ylpeitä, että onnistuimme pitämään projektin miltei viime metreille salassa.""

"Suomen säästöpankin osien saaminen oli pelastus myös Postipankille. Se sai läpi vaatimuksensa tasajaosta, vaikka muut yrittivätkin kaikin keinoin jakoa markkinaosuuksien mukaan."

""Me olimme ylivoimaisesti pienin pankki, vain kymmenen prosentin markkinaosuudella. Kaupan jälkeen meistä tuli 15-16 prosentin pankki.""

" Tekniikan kehityskin liittyi oleellisesti tapahtumiin. Kun neuvottelut kiihtyivät elokuussa 1993, harhautusoperaatioihin kuului, että pilkkojat saivat pankkiensa ensimmäiset kännykät."

""Kaikilla oli silloin nmt:t, mutta pelkäsimme, että pahus vie, joku voi niitä kuunnella.""

ARKISTO 1999 syyskuu

http://www.nettisanomat.com/1999/09/23/n998pankkituki.htm

http://www.nettisanomat.com/1999/09/23/n998pankkipilkkoja.htm


Nettisanomat-perhe. Kävijätilasto. Päivittäiset eri kävijät. 2015


tammi 2015 helmi 2015 maalis 2015 huhti 2015 touko 2015 kesä 2015 heinä 2015 elo 2015  
nettisanomat.com
26505 24883 26669 19369 23218 20736 17047 22569  
viikkosanomat.fi
18561 19256 16836 14362 15237 16171 16259 14328  
12.fi
15050 10422 11701 11935 13810 11146 13145 12674  
sanomanetti.fi
10998 11597 11276 9260 11049 8689 9798 7994  
hs27.com
6701 6688 5004 4533 4079 3046 3885 3897  
sanomapark.fi
5936 6213 5072 4024 4860 3362 4228 3742  
sanomatori.fi
4618 3771 2548 3311 2827 2136 3029 2825  
viikko.fi
3716 3560 3474 2679 3123 2054 3080 3121  
helkinginsanomat.com
2787 2242 2665 2557 2688 2325 2500 2707  
sanomaa.com
2733 2044 2333 2052 1828 1820 1688 1914  
nettimobi.com
2347 2087 2122 2218 2434 2163 2078 1988  
hs24.mobi
1805 1385 1642 1668 1807 1717 1877 1592  
wincapita.fi
1654 1516 1683 1454 1631 1540 1714 1939  
nettilehti.com
1560 1268 1481 1354 1460 1091 1500 1653  
fy.fi
1021 875 826 977 1066 829 996 933  
shit.fi
966 986 978 849 832 734 735 765  
kuvaviikko.fi
771 920 1201 960 773 682 726 697  
sanomasampo.fi
676 684 1322 1253 1155 978 1143 1088  
vuosisanomat.fi
667 708 778 888 746 734 827 787  
vuosi.fi
637 607 720 677 530 640 674 693  
hesansanomat.fi
483 522 933 827 765 667 671 734  
nettimobi.fi
470 476 545 434 409 382 470 462  
venus.fi
457 430 459 423 351 334 408 449  
keskiviikko.fi
428 413 357 435 347 335 426 409  
maanantai.fi
417 397 400 278 307 262 313 351  
n1.fi
416 459 576 446 438 405 448 485  
infoinfo.fi
411 394 513 468 440 287 357 414  
elama.fi
410 380 467 343 366 334 374 441  
sanomaviikko.fi
390 356 693 757 735 642 792 692  
kuvala.fi
364 377 331 351 332 319 375 431  
kuvala.fi
346 449 466 348 380 327 365 421  
sanala.fi
345 324 321 277 418 295 339 381  
sanat.fi
297 292 292 251 342 262 331 387  
sanonet.fi
297 395 387 326 334 367 411 457  
tiistai.fi
289 301 291 261 281 251 364 350  
helsinki-areena.fi
276 315 644 565 510 502 464 559  
raw.fi
269 324 303 268 330 280 317 361  
gagarin.fi
267 277 243 321 233 216 278 279  
12tori.fi
249 314 344 344 379 350 358 389  
iske.fi
237 260 273 281 398 292 374 383  
eduskuntatalo.fi
216 264 320 301 242 231 254 280  
per.fi
191 238 215 180 177 190 191 242  
week.fi
160 227 227 213 238 193 212 234  
iltaset.fi
141 201 177 253 260 250 319 328  
suomisanomat.fi
141 186 202 244 287 239 292 355  
sanomo.fi
140 137 118 162 183 206 243 268  
pappa.fi
125 168 185 200 164 176 204 269  
mummi.fi
118 168 178 194 152 167 226 342  
kansalaistori.fi
99 147 152 153 180 178 266 373  
2015-02-03 118158                
2015-03-15   110903              
2015-04-22     110943            
2015-08-08       96284 105131 91532 97371    
2015-09-24               99432  
mobisanomat.fi 84 120 179 194 200 216 237 257  
2015-09-25               99689  
Nettisanomat-perhe. Kävijätilasto. Päivittäiset eri kävijät. VUOSI 2014 .

Sivun alkuun!


POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
POISTOT VAASAN HOVIOIKEUDEN MÄÄRÄYKSEN 19.11.2015 MUKAISESTI 03.12.2015 - 23.12.2015. SIVUSTOLLE ON PALAUTETTU KESKI-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN 24.01.2012 TUOMION MÄÄRÄÄMÄT POISTOT (XXX-MERKINNÄT), JOTKA HOVIOKEUS PÄÄTÖKSESSÄÄN KUMOSI AJANJAKSOLLA 12.04.2015 - 24.12.2015. POISTOLINKKI SIVUJEN ALKUUN LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015. NETTISANOMAT. PERTTI MANNINEN..

Tämä gagarin.fi- sivusto on nettisanomat.com-sivuston rinnakkaissivusto. Vuosden 2009 linkkejä lisätty. Vuodet 2015 ja 2016 sekä haku-sivu lisätty. Muokattu sivuston hs27.com pohjalta 2016-03-28.